kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Prona ne Shitje

PRONA NE SHITJE

Prona 1
Truall dhe banese 2 kateshe, me sip.198 m2, me nr. pasurie 3/147, e ndodhur ne zonen kadastrale 8531 ne lagjen 1 Maj, Fier.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 2
Truall, me sip.1687 m2, me nr.pasurie 1/32, vol.3, faqe 12, e ndodhur ne nje pozicion fantastik per biznes turizmi, prane kanalit te Cukes, ne bregun e detit, Sarande.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 3
Truall + Ndertese 2 kateshe, me sip.300 m2, me nr.pasurie 7/244, vol.19, faqe 115, Lagja 15 Tetori, ish magazinat e grumbullimit, Fier.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 4
Bodrum me sip. 810.2 m2, nr.pasurie 8/82-B1, Z.K 8531. e ndodhur ne Lagja "Kryengritja e Fierit", Fier.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 5
Objekt me sip. 276 m2, nr.pasurie 8/268, Z.K 8531. e ndodhur ne Lagja "Kryengritja e Fierit", Fier.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 6
Truall + ndertese me sip. totale 333 m2, nga te cilat 240 m2 ndertese, nr.pasurie 8/48, vol.14, faqe 134, Z.K 2890, Patos.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 7
Are me sip.5096 m2, me nr.pasurie 29/10-N1, vol.4, faqe 53 ZK 2636, Mbrostar.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 8
Are, me sip.2250 m2, me nr.pasurie 162/47, vol.7, faqe 62, ZK 3974, e ndodhur ne Picar, Tirane.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 9
Are, me sip.1750 m2, me nr.pasurie 183/20, vol.7, faqe 65, ZK 3974, e ndodhur ne Picar, Tirane.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 10
Apartament, me sip. 95 m2, me nr.pasurie 4/239+1-AE, ZK 8514, ne L.Skenderbej, Durres.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 11
Apartament me sip. 65.55m2, kati i shtate, ashensor idisponueshem, lokalizuar ne zonen e plazhit, Durres.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 12
Dyqan (bodrum/underground), me sip. 47m2, Nr.10, me nr pasurie 27/123-B10, Vol. 21, faqe83, ZK 8518,Kulla 2, lokalizuar ne zonen e plazhit, Lagjja 13, Durres.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 13
Toke me siperfaqe totale 7500 m2 + 65 m2, shume prane linjes hekurudhore, lokalizuar ne nje zone industriale shume te lakmuar per zhvillim biznesi, prane Muçaj – Tirane. Prona zoterohet me dokumenta te rregullta hipotekore, me Nr. pasurie 1/1/9, Vol. 7, Faqe 165, e lokalizuar ne zonen kadastrale me Nr. 2726.
Çmimi: I Negociueshem

Prona 14
Pyll me Sip 12.000 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 213/1, Volumi 9, Faqe 147, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier.
Çmimi: Shume i favorshem

Prona 15
Pyll me Sip 5.900 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 508/1, Volumi 9, Faqe 152, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier.
Çmimi: Shume i favorshem

Prona 16

Pyll me Sip 9.300 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 216/1, Volumi 9, Faqe 145, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos–Fier.

Çmimi: Shume i favorshem


Prona 17

Pyll me Sip 6.100 m2. Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 483/1, Volumi 9, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier.

Çmimi: Shume i favorshem


Prona 18

Njesi e pershtashme per zhvillim biznesi, me Sip 32 m2, qe ndodhet ne, Rrugen “Bill Klinton ne Selite, Komuna e Farkes, Tirane. Prona i perket Zones Kadastrale 3292, me Nr. pasurie 106/79-N 4, volum 18, faqe 209.

Çmimi: Shume i favorshem


 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA