Vende Vakante

Banka e Bashkuar e Shqiperise-(UBA Bank), prej vitesh ofron mundesi reale per karriere dhe nje mjedis pune mjaft te pershtatshem per te gjithe punonjesit.


 

  • Pozicion vakant pune si Department Manager. Për të lexuar më shumë ju lutemi klikoni këtu. Data e fundit e aplikimit eshte 15 shkurt 2021.
  • Pozicion vakant pune si Account Manager. Për të lexuar më shumë ju lutemi klikoni këtu.

     

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA