Pagat

Duke patur nje llogari rrjedhese prane UBA Bank, ju mund te MERRNI PAGEN tuaj.

Ju garantojme:

- KREDITIM te shpejte dhe te besueshem te PAGES suaj PA KOMISION;

- TERHEQJE e PAGES nga llogaria juaj NE ÇDO MOMENT, SHPEJT dhe PA KOMISION.

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA