Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

 

Njoftim: 

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë-UBA do te mbahet ne datën 24 Qershor 2021 ne oren 11:00 a.m.

 

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA