MIRESEVINI NE UBA BANK

Prane nesh do te gjeni nje game te gjere produktesh dhe sherbimesh te ndryshme duke filluar qe nga:

Hapja e nje llogarie rrjedhese pa komision, llogari pagash per punonjesit tuaj pa komision, kembime valutore me kurse preferenciale, transferta brenda dhe jashte vendit me komision te ulet dhe brenda dites, çeqe bankare, pagese per organet tatimore dhe jo tatimore per te gjithe klientet e bankes, financime per individe dhe biznese me komisione lehtesuese per klientet e bankes.

Nese je klient i UBA BANK, gjithçka eshte me e lehte, e shpejte dhe e sigurte.

Demo
 

Kembimi Valutor

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Depozites

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Financimit

Lexo me Shume...

Demo
 
Ofertat Aktuale

Lexo me Shume...

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA