5 arsye përse ta merrni pagën në United Bank Of Albania - UBA:

  • sepse mund ta tërhiqni atë me kartën tonë të debitit në më shumë se 700 ATM që mbajnë logon MasterCard në të gjithë vendin pa komision
  • sepse përfitoni limit overdrafti deri në 3 paga për blerjet tuaja
  • sepse mund të keni një llogari kursimi, ku mund të kurseni çdo muaj shuma të vogla
  • sepse mund të paguani blerjet tuaja në POS nëpërmjet kartës tonë pa prekje (contact less) pa komision
  • sepse karta jonë e debitit është e pranueshme për blerjet tuaja online dhe mund të paguani shuma deri në 5,000 lekë pa komision

Demo
 

Kembimi Valutor

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Depozites

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Financimit

Lexo me Shume...

Demo
 
Ofertat Aktuale

Lexo me Shume...

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA