kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Prona ne Ankand

Per çdo te interesuar qe ka deshire te marri pjese ne ankand, ftojme te paraqitet ne ambientet e UBA BANK, me adrese:
Rruga “Dritan Hoxha”, Nd 11 H.3, Njesia Bashkiake 11, Kutia Postare 128, Tirane.
Tel.: +355 4 240 4575 / 6 / 7
E-mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per te marre pjese ne ankand duhet te keni me vete keto dokumenta:
-  Dokument identifikimi;
- Mandat pagesen ne vleren 10% te vleres fillestare te ankandit.
ANKANDE NE ZHILLIM 
Prona 1:
Shitet garazh me Sip. 30m2, me Nr. pasurie 52/92/ND-G2, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 2:
Shitet apartament 89.22 m2, me Nr. Pasurie 59/92/ND+1-21 ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 3:
Shitet apartament 89.22 m2, me Nr. Pasurie 59/92/ND+1-35, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 4:
Apartament 88.75 m2, me Nr. Pasurie 59/92/ND+1-36, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 5:
Shitet apartament 88.27 m2, me Nr. Pasurie 59/92/ND+1-44, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 6:
Shitet apartament 89.22 m2, me Nr. Pasurie 59/92/ND+1-56 ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 7:
Shitet garazh me Sip. 18 m2, me Nr. Pasurie 59/93/ND-G4, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 8:
Shitet garazh me Sip.30.20 m2, me Nr. Pasurie 59/93/ND-G7, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 9:
Shitet njesi me Sip. 69.74, me Nr. Pasurie 59/93/ND/-N1, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 10:
Shitet apartament me Sip. 89.24, me Nr. Pasurie 59/93/ND+1-18, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 11:
Shitet apartament me Sip. 72.16 m2, me Nr. Pasuerie 59/93/ND+1-20, ne Zonen Kadastrale Nr. 8518, Vol 41, te lokalizuara ne L." Nr.13 ", Plazh, Durres.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 04/09/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
 Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 12:
Njesi  me siperfaqe 50.6 m2, prone e rregjistruar me Nr. 5/45 + 1 – N1, Z.k.8532, Vol 2, Faqe 235, e lokalizuar ne L. Konferenca e Pezes , ne qytetin e Fierit.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 06/10/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Speed Solutions
Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Kulla Nr. 1, kati I 2-te, Nr. 3, Tirane.
Cel: +355 69 30 41 355
Prona 13:
Njesi me siperfaqe totale  66.1 m2, prone e rregjistruar me Nr. 5/613, Z.k.8532, Vol 32, Faqe 110, localizuar ne L. Konferenca e Pezes, ne qytetin e Fieri. 
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 06/10/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Speed Solutions
Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Kulla Nr. 1, kati I 2-te, Nr. 3, Tirane.
Cel: +355 69 30 41 355
Prona 14:
Apartment me siperfaqe totale 124.36 m2, prone e rregjistruar me Nr. 5/561 + 1 – 66, Z.k.8532, Vol 25, Faqe 210, lokalizuar ne L. Konferenca e Pezes, ne qytetin e Fierit.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 06/10/2015
Kontaktoni:
Permbaruesi: Speed Solutions
Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Kulla Nr. 1, kati I 2-te, Nr. 3, Tirane.
Cel: +355 69 30 41 355
Prona 15:
Prone (njesi e pershtatshme per shfrytezim si ambjent dyqani) e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me volum 23, faqe 116, Siperfaqe 284m2. Prona ndodhet ne Rrugen “Mihal Grameno", jo shume larg qendres se Tiranes.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 15.07.2013
Kontaktoni:
Permbaruesi: Bailiff Services Matani & Co.
Adresa: Rr “Themistokli Germenji” mbas TVSH, Pallati “Saltik”  kati i dyte, Tirane.
Tel: 4 2270935; Cel: 0683800084
Prona 16:
Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 158/3, Volumi 3, Faqe 37, ne Zonen Kadastrale 2929, Vlore.
Ndertese trekateshe me siperfaqe baze 832 m2 dhe bashke me Truallin me siperfaqe 832 m2 e lokalizuar ne Peshkepi, Vlore - Fabrika e Lekureve.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 22/10/2013
Kontaktoni:
Permbaruesi: Sherbimi Permbarimor ZIG
Adresa: Rr. e Kavajes, Qendra e Biznesit G.KAM, Kati i V, Tirane.
Tel: 4 222 8468; Cel: 0682088824
Prona 17:
Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 213/1, Volumi 9, Faqe 147, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. Pasuria eshte pyll me Sip 12.000 m2.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 22/05/2014
Kontaktoni:
Permbaruesi: Studio Permbarimore Shkrela
Adresa: Rr. George W. Bush, prane Deges se Tatim Paguesve te Medhenj, Kati 1, Tirane.
Prona 18:
Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 508/1, Volumi 9, Faqe 152, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. Pasuria eshte pyll me Sip 5.900 m2.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 22/05/2014
Kontaktoni:
Permbaruesi: Studio Permbarimore Shkrela
Adresa: Rr. George W. Bush, prane Deges se Tatim Paguesve te Medhenj, Kati 1, Tirane.
Prona 19:
Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 216/1, Volumi 9, Faqe 145, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos–Fier. Pasuria eshte pyll me Sip 9.300 m2.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 22/05/2014
Kontaktoni:
Permbaruesi: Studio Permbarimore Shkrela
Adresa: Rr. George W. Bush, prane Deges se Tatim Paguesve te Medhenj, Kati 1, Tirane.
Prona 20:
Prone e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr. 483/1, Volumi 9, ne Zonen Kadastrale 2891, Patos –Fier. Pasuria eshte pyll me Sip 6.100 m2.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 22/05/2014
Kontaktoni:
Permbaruesi: Studio Permbarimore Shkrela
Adresa: Rr. George W. Bush, prane Deges se Tatim Paguesve te Medhenj, Kati 1, Tirane.
Prona 21:
Shitet njesia e pershtashme per zhvillim biznesi, me Sip 32 m2, qe ndodhet ne, Rrugen “Bill Klinton ne Selite, Komuna e Farkes, Tirane. Prona i perket Zones Kadastrale 3292, me Nr. pasurie 106/79-N 4, volum 18, faqe 209.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 09/12/2014
Kontaktoni:
Permbaruesi: Bailiff Services Matani & Co.
Adresa: Rr.“Themistokli Germenji” mbas TVSH, Pallati “Saltik”  kati i dyte, Tirane.
Tel: 4 2270935; Cel: 0683800084
Prona 22:
Shitet objekt me Sip. 667 m2 dhe Truall 3650m2, i pershtatshem per zhvillim biznesi, qe ndodhet ne Qytetin e Patosit, Rruga “Naftetari”, Qarku Fier. Prona i perket Zones Kadastrale 2890, pasuria numer 7/ 124.
Çmimi: Shume i favorshem
Data e publikimit: 09/12/2014
Kontaktoni:
Permbaruesi: Bailiff Services Matani & Co.
Adresa: Rr.“Themistokli Germenji” mbas TVSH, Pallati “Saltik”  kati i dyte, Tirane.
Tel: 4 2270935; Cel: 0683800084

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA