kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Vende Vakante

Banka e Bashkuar e Shqiperise-(UBA Bank), prej vitesh ofron mundesi reale per karriere dhe nje mjedis pune mjaft te pershtatshem per te gjithe punonjesit.


  • 19.07.2018 – Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) kërkon të punësojë një kandidat te kualifikuar, energjik dhe të përgjegjshëm për të punuar në Zyrat Qëndrore në Tiranë në pozicionin: Punonjës Marketingu. Për më shumë informacion ju lutemi klikoni këtu.

 

  • 19.07.2018 – Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) kërkon të punësojë një kandidat te kualifikuar, energjik dhe të përgjegjshëm për të punuar në Zyrat Qëndrore në Tiranë në pozicionin: Manaxher i Burimeve Njerëzore. Për më shumë informacion ju lutemi klikoni këtu.

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA