United Bank Of Albania

Top spotlight
Sherbimet

Transfetat/Pagesat

Per klientet e bankes ofrohen transferta me komisione lehtesuese dhe brenda dites,pagesa mujore(ujsjelles,albtelecom,etj.)Per bizneset ofrohen pagesat e punonjesve pa komision.

Exchange

Per klientet e bankes ofrohen preferenciale per shuma te konsiderueshme

Korespondentet

Banka ofron korespondence me disa banka ne shtete te ndryshme te botes si:Austri,Itali,France,Angli,Kuvajt,Egjipt,Turqi,etj.

 

 

Individe

Sample image Produktet Për Individët
Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) ofron produkte dhe shërbime të cilat i përshtaten më së miri nevojave te individëve. 
Synimi ynë është që t’ju ofrojmë një shërbim sa më cilësor, kushte të favorshme për të gjitha produktet dhe shërbimet.
Depozita & Llogari

Biznese

Sample image Banka e Bashkuar e Shqiperise ofron një gamë të gjerë financimesh, të cilat mund të kombinohen për t’ju përshtatur nevojave tuaja komerciale dhe për biznes. Banka përqendrohet në mbështetjen e klientëve korporativë dhe kompanive me pjesëmarrje ndërkombëtare. Por një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME-të).

Sherbime

sherbimeBanka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) ofron produkte dhe shërbime të cilat i përshtaten më së miri nevojave te individëve. 
Synimi ynë është që t’ju ofrojmë një shërbim sa më cilësor, kushte të favorshme për të gjitha produktet dhe shërbimet. Synimi ynë është që t’ju ofrojmë një shërbim sa më cilësor, kushte të favorshme për të gjitha produktet dhe shërbimet.

Banka e Bashkuar e Shqiperise

Miresevini ne UBA

Prane nesh do te gjeni nje game te gjere sherbimesh te ndryshme duke filluar qe nga hapja e nje llogarie rrjedhese pa komision, llogari pagash per punonjesit tuaj pa komision, kembime valutore me kurse preferenciale, transferta brenda dhe jashte vendit me komision te ulet dhe brenda dites, ceqe bankare, pagese per organet tatimore dhe jo tatimore pa komision per te gjithe klientet e bankes, kredi per indivite e biznese me komisione lehtesuese per klientet e bankes. Nese je klient I BBSH gjithcka eshte me e lehte.

   
   

Njoftimet

 

UBA Meetings

Agenda BOD Meeting
Agenda GA Meeting

 

Exchange

22/05/2015


Blihet/Buy Shitet/Sell
USD 124.18 128.38
EUR 138.50 143.10
GBP 195.88 199.88
You are here: Home