United Bank Of Albania

Top spotlight
Produktet

 • Llogari :

  Rrjedhese

   

   

  Investuese
  Depozituese

  ASD

  Të gjitha depozitat e qytetarëve në Bankën tonë janë të siguruara sipas Ligjit Nr. 8873 date 29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” I ndryshuar dhe banka jonë është anëtare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD).   

Individe

Sample image Produktet Për Individët
Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) ofron produkte dhe shërbime të cilat i përshtaten më së miri nevojave te individëve. 
Synimi ynë është që t’ju ofrojmë një shërbim sa më cilësor, kushte të favorshme për të gjitha produktet dhe shërbimet.
Depozita & Llogari

Biznese

Sample image Banka e Bashkuar e Shqiperise ofron një gamë të gjerë kredish dhe financimesh, të cilat mund të kombinohen për t’ju përshtatur nevojave tuaja komerciale dhe për biznes. Banka përqendrohet në mbështetjen e klientëve korporativë dhe kompanive me pjesëmarrje ndërkombëtare. Por një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME-të).

Sherbime

sherbimeBanka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) ofron produkte dhe shërbime të cilat i përshtaten më së miri nevojave te individëve. 
Synimi ynë është që t’ju ofrojmë një shërbim sa më cilësor, kushte të favorshme për të gjitha produktet dhe shërbimet.Synimi ynë është që t’ju ofrojmë një shërbim sa më cilësor, kushte të favorshme për të gjitha produktet dhe shërbimet.

Banka e Bashkuar e Shqiperise

Miresevini ne UBA

Prane nesh do te gjeni nje game te gjere sherbimesh te ndryshme duke filluar qe nga hapja e nje llogarie rrjedhese pa komision, llogari pagash per punonjesit tuaj pa komision, kembime valutore me kurse preferenciale, transferta brenda dhe jashte vendit me komision te ulet dhe brenda dites, ceqe bankare, pagese per organet tatimore dhe jo tatimore pa komision per te gjithe klientet e bankes, kredi per indivite e biznese me komisione lehtesuese per klientet e bankes. Nese je klient I BBSH gjithcka eshte me e lehte.

   
   

Njoftimet

 

UBA Meetings

Agenda BOD Meeting
Agenda GA Meeting

 

Exchange

27/04/2015


Blihet/Buy Shitet/Sell
USD 126.48 130.68
EUR 137.60 142.20
GBP 192.52 196.52
You are here: Home